05/14

in #rumancomlast year

39.webp

Diferența dintre tartă și plăcintă - Linia de fund

Deci, să ajungem la subiect, nu?

tart = castron gol comestibil

plăcintă = vas comestibil gol sau gol

Tart = none.

plăcintă = există.

tart = desert

plăcintă = desert sau masă

Tarta = Dimensiune normală (aproximativ 20cm)

tartelette = mai mică decât o tartă

tourte = mâncare cu capac

quiche = mâncare asemănătoare tartelor fără capac

quichette = quiche mică

Prezența sau absența aripilor pe marginile tartului nu este o măsură care să o distingă de o plăcintă.

Plăcinta cu nuci se numește plăcintă chiar și fără capac.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17