Vultur

in #rumancom6 months ago

51.webp
Vultur

Nu este „eagle” în engleză, ci „Vulture”, iar în coreeană pură este un vultur chel. În vultur (秃 suri), otravă (秃) înseamnă chel în caractere chineze, așa că atunci când spui „vultur chel”, devine „vultur chel”, deci vultur chel este o expresie incorectă.

Vulturul este bine cunoscut sub numele de pasăre care mănâncă carcase în sălbăticie. De fapt, vulturul aparține familiei de scuturi, care se hrănesc cu carcasa animalelor moarte printre rapitori aparținând ordinului Hydroptera. Așa că se întrec cu magii și corbi. Cu toate acestea, în Coreea, când ne gândim la un vultur, de obicei ne gândim la un vultur auriu (vulturul auriu) [6]. După cum puteți vedea din paragraful de mai jos, în Coreea, un vultur de vânătoare este adesea numit vultur, iar o pasăre care mănâncă carcasă este înțeleasă doar ca un „vultur chel”. Oricum, în acest fel, vulturii sunt buni la vânătoare în Coreea și am ajuns să mă gândesc la o pasăre numită vultur în engleză.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29150.36
ETH 1980.09
USDT 1.00
SBD 2.57