Blockchain Fintech 2

in #rumancomlast year

Blockchain Fintech 2

Fintech, Techfin, Blockchain FinTech, DeFi și CeFi sunt toate celelalte nume ale finanțelor inovatoare care au schimbat serviciile financiare tradiționale. Deși expresiile variază, toate simbolizează schimbări în industria financiară care nu s-au schimbat de cel puțin câteva decenii.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26206.77
ETH 1826.34
USDT 1.00
SBD 2.18