Rezumat Blockchain 6

in #rumancomlast year

Rezumat Blockchain 6

În consecință, acest raport de cercetare discută blockchain-ul Fintech și DeFi, o altă inovație a Fintech.

Definiții de bază, tendințele pieței interne și externe, tendințele tehnologice, tendințele sistemului juridic și tendințele ecosistemului

Creșteți înțelegerea pieței prin analiză

În ceea ce privește tendințele tehnice, analizăm tendințele tehnice pe elemente și ce a realizat DeFi până acum

Serviciu financiar inovator, analizând atât lumina cât și întunericul despre ecosistemul stabilit și modelul de servicii

Să aruncăm o privire la posibilitățile și limitările aruncării.

Și dacă blockchain fintech și DeFi au potențialul de a se extinde ca industrie,

Dacă trebuie cultivată ca industrie, pe ce tip de capacități ar trebui să se concentreze guvernul?

Aș dori să vin cu o sugestie.

În cele din urmă, DeFi este una dintre domeniile cheie de dezvoltare viitoare a activelor virtuale și a industriei globale fintech.

Dacă este o țară, ar trebui să fie hrănită și cum se pot stabili companiile autohtone pe piață?

Cum putem ajuta oamenii noștri să fie mai siguri și mai convenabili?

De asemenea, dorim să aflăm dacă putem folosi servicii conexe.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26206.77
ETH 1826.34
USDT 1.00
SBD 2.18