Rezumat Blockchain 3

in #rumancomlast year

Rezumat Blockchain 3

Cu toate acestea, nașterea tehnologiei blockchain axată pe descentralizare a fost realizată de fintech.

Acesta ia o formă diferită de finanțarea inovatoare și începe să inoveze rapid serviciile financiare existente.

făcut. Nu contează ceea ce numiți un serviciu financiar îmbinat cu tehnologia blockchain.

(Prin faptul că a inovat încă o dată serviciul fintech existent, acest raport

Aș dori să-l numesc „blockchain fintech”) Cea mai semnificativă inovație din fintech-ul existent

Problema rezidă în utilizarea activelor virtuale2).

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26522.37
ETH 1850.42
USDT 1.00
SBD 2.17