Blockchain Fintech - Definiție

in #rumancomlast year

Blockchain Fintech - Definiție

Pentru a defini blockchain fintech, acesta ar trebui să se bazeze pe definiția fintech. Fintech se referă la serviciile financiare care utilizează cele mai noi tehnologii TIC, cum ar fi mobile, date mari și inteligență artificială. Apariția serviciilor bancare pe internet, a serviciilor financiare P2P și a serviciilor care amenință operatorii financiari existenți, cum ar fi piața simplă de plăți, convergența serviciilor financiare existente și crearea de noi servicii financiare, cum ar fi platforma de afaceri, sunt realizările Fintech. Nu este o exagerare să spunem că blockchain fintech și DeFi, care vor fi descrise mai târziu, sunt toate fintech-uri din punctul de vedere al serviciilor financiare care utilizează tehnologia TIC. Mai simplu spus, printre serviciile fintech, fintech care utilizează tehnologia blockchain poate fi definit ca blockchain fintech.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27789.05
ETH 1909.60
USDT 1.00
SBD 2.18