Blockchain Fintech 4

in #rumancomlast year

Blockchain Fintech 4

În acest studiu, nu există nicio distincție între Fintech condus de instituții financiare și Techfin condus de companii TIC. Fintech, Blockchain Fintech și DeFi sunt definite și analizate din perspectiva finanțelor inovatoare

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26481.02
ETH 1850.37
USDT 1.00
SBD 2.18