Contextul cercetării Blockchain 4

in #rumancomlast year

Contextul cercetării Blockchain 4

Deoarece serviciul DeFi funcționează pe rețeaua blockchain, este un terț responsabil

Nu există tuburi și nu există mecanisme legale care să o garanteze și se bazează pe tehnologia pură pentru a funcționa. Acea

În ciuda romului, mulți încep să se implice. DeFi la finanțele tradiționale

Înainte chiar de a examina impactul, piața s-a format deja, iar numărul participanților crește rapid.

Și există multe startup-uri.

Prin urmare, din perspectiva evoluției fintech, blockchain fintech folosind tehnologia blockchain și

Care sunt caracteristicile DeFi, o finanțare care funcționează numai cu active virtuale pure și care sunt avantajele și dezavantajele?

, ce servicii există și cum funcționează, ce trebuie să sprijine guvernul și ce trebuie controlat.

Acum este momentul pentru cercetări intensive.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17