Blockchain Fintech

in #rumancomlast year

Blockchain Fintech

Fintech se referă la finanțarea în care serviciile financiare tradiționale folosesc tehnologia IT pentru a inova. Tehnologia IT utilizată în fintech este făcută inteligentă și sunt utilizate toate tehnologiile de hiperconectare a celei de-a 4-a revoluții industriale, cum ar fi internetul și tehnologia mobilă, tehnologia cloud, tehnologia big data, tehnologia lanțului de blocuri și tehnologia inteligenței artificiale.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26481.02
ETH 1850.37
USDT 1.00
SBD 2.18