Contextul cercetării Blockchain 2

in #rumancomlast year

Contextul cercetării Blockchain 2

Acesta își propune să creeze un sistem de plăți electronice interpersonale descentralizat utilizând tehnologia blockchain.

În doar 12 ani de istorie, Bitcoin a devenit o astfel de problemă și s-a răspândit rapid.

Era greu de prezis că se va răspândi. Tehnologia blockchain are mulți matematicieni și criptografie

Acum, a început să se schimbe rapid de informaticieni etc. și de o nouă metodă de exploatare

Au fost create diverse rețele blockchain care aplică

Au fost creați munți Box.

Timp de decenii, dacă activele virtuale sunt bani sau active, sau un balon care nu este nimic, a fost o întrebare mult așteptată.

După o discuție, dacă se află la un nivel care ar putea amenința sistemul financiar existent, cum ar fi recentul G20?

În IFRS (Standardele Internaționale de Contabilitate), activele virtuale sunt clasificate ca stocuri sau altele

A fost definit ca o imobilizare necorporală și și-a recunoscut existența în contabilitate. Pe 24 martie 2020, primul activ virtual care a crescut într-o zonă fără lege în timp ce se confrunta în mod constant cu controverse de fraudă a fost primul din Coreea.

Ca urmare, a fost adoptată legislația care reglementează existența activelor virtuale. Cu toate acestea, active virtuale

Sistemul juridic definit este „Legea privind informațiile financiare specifice”. Cu toate acestea, nu este încă posibil să se utilizeze activele virtuale ca o nouă finanțare

Spălarea banilor, mai degrabă decât destinată recunoașterii sub forma unei piețe sau a unei clase de active

Este rezonabil să se creadă că este recunoscut ca țintă a unui risc ridicat de a fi abuzat etc.

ceva de făcut. Legalizarea activelor virtuale nu numai în Coreea, ci și în străinătate este în plină desfășurare

este in

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26846.37
ETH 1868.87
USDT 1.00
SBD 2.19