Blockchain Fintech 2 din perspectiva remitențelor de peste mări

in #rumancomlast year

Blockchain Fintech 2 din perspectiva remitențelor de peste mări

Cu toate acestea, nu a fost comercializat în cele din urmă din cauza îngrijorării că volatilitatea ridicată, spălarea banilor și speculațiile de monede specifice pot apărea atunci când este permisă remiterea virtuală mediată în străinătate.

Cu toate acestea, în cazul remitențelor de peste mări, folosind mai degrabă tehnologia blockchain decât criptocurrency, povestea este diferită. Ripple este o tehnologie blockchain reprezentativă. RippleNet este o tehnologie de remitențe de peste mări bazată pe blockchain, creată pentru a înlocui SWIFT, care a fost utilizată pentru remitențele de peste mări între bănci. Este posibil să se transfere informații pentru a permite decontarea imediată, astfel încât nu numai instituțiile financiare, ci și startup-urile fintech operează afaceri de remitențe în străinătate, bazate pe tehnologia. Ca atare, blockchain fintech nu este utilizat doar ca mijloc de plată și decontare, ci oferă și servicii convenabile utilizatorilor prin desfășurarea de activități de remitențe.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26522.37
ETH 1850.42
USDT 1.00
SBD 2.17