Fundalul cercetării blockchain 2

in #rumancomlast year

Fundalul cercetării blockchain 2

O nouă provocare pe piața activelor virtuale în această perioadă este DeFi. Termeni

În sine, înseamnă finanțare descentralizată, dar cu alte cuvinte, este finanțare virtuală a activelor.

poate fi exprimat Adică, ca serviciu financiar format pe baza activelor virtuale, piața financiară existentă

Majoritatea serviciilor financiare furnizate de companiile financiare tradiționale, cum ar fi băncile, companiile de asigurări și companiile de valori mobiliare din

Înseamnă o nouă schimbare de paradigmă care funcționează numai cu active virtuale. literalmente

Aceasta este noua finanță. Deoarece serviciul DeFi funcționează pe rețeaua blockchain, este un terț responsabil

Nu există tuburi și nu există mecanisme legale care să o garanteze și se bazează pe tehnologia pură pentru a funcționa. Acea

În ciuda romului, mulți încep să se implice. DeFi la finanțele tradiționale

Înainte chiar de a examina impactul, piața s-a format deja, iar numărul participanților crește rapid.

Și există multe startup-uri.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26846.37
ETH 1868.87
USDT 1.00
SBD 2.19