Domeniul de cercetare Blockchain 1

in #rumancomlast year

Domeniul de cercetare Blockchain 1

Domeniul de cercetare

Scopul studiului este definiția „blockchain fintech” din perspectiva finanțelor inovatoare și a tendințelor și perspectivelor pieței.

și definiția „DeFi”, tendințele și perspectivele pieței, tendințele și perspectivele tehnologice și sistemele juridice conexe

și furnizarea de direcții de dezvoltare pas cu pas și recomandări de politici prin analiza politicilor și ecosistemelor

scop

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26522.37
ETH 1850.42
USDT 1.00
SBD 2.17