Contextul cercetării Blockchain 3

in #rumancomlast year

Contextul cercetării Blockchain 3

Schimburi de active virtuale, care fuseseră haotice din cauza legalizării activelor virtuale, de asemenea

Un mare furnizor de servicii de plată care a început să îndeplinească cerințele și nici măcar nu gestiona active virtuale

și instituțiile financiare etc. accelerează revizuirea activelor asupra activelor virtuale.

Din punctul de vedere al tehnologiei aplicațiilor fintech, blockchain poate spori securitatea serviciilor fintech sau

A început să fie folosit pentru a crește eficiența datorită descentralizării și chiar a fintech-ului existent

Numărul de cazuri în care operatorii economici introduc active virtuale ca metodă de plată este în creștere.

O nouă provocare pe piața activelor virtuale în acest moment este DeFi. Termeni

În sine, înseamnă finanțare descentralizată, dar cu alte cuvinte, este finanțare virtuală a activelor.

poate fi exprimat Adică, ca serviciu financiar format pe baza activelor virtuale, piața financiară existentă

Majoritatea serviciilor financiare furnizate de companiile financiare tradiționale, cum ar fi băncile, companiile de asigurări și companiile de valori mobiliare din

Înseamnă o nouă schimbare de paradigmă care funcționează numai cu active virtuale. literalmente

Aceasta este noua finanță.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27173.34
ETH 1890.84
USDT 1.00
SBD 2.27