Organizația de cercetare Blockchain 1

in #rumancomlast year

Organizația de cercetare Blockchain 1

Acest studiu a fost realizat în comun de Block Media Co., Ltd. și Chain Partners Co., Ltd., pe baza proiectului inovator de cercetare a ecosistemelor financiare inovatoare, bazat pe blockchain-uri, al Korea Internet & Security Agency. În plus, pentru cercetări aprofundate, au fost efectuate cercetări cu experți din industria blockchain, experți juridici și experți în analize ale instituțiilor financiare.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26481.02
ETH 1850.37
USDT 1.00
SBD 2.18