Blockchain Fintech 3

in #rumancomlast year

Blockchain Fintech 3

Nu este ușor să definiți complet limitele dintre fintech și blockchain fintech. Indiferent de modul în care este definit blockchain-ul fintech, există inevitabil unele suprapuneri, deoarece este fintech într-un sens larg. De fapt, nu există o definiție separată a termenului blockchain fintech în străinătate. Cu toate acestea, motivul definirii și analizei numelui blockchain fintech în acest studiu este să îl definim dintr-o perspectivă largă a finanțării inovării.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26481.02
ETH 1850.37
USDT 1.00
SBD 2.18