22/06/16 univers observabil

in #rumancomlast year

20.jpg
univers observabil

Se estimează că există mai mult de 170 de miliarde (1,7 × 1011) de galaxii în universul observabil. Majoritatea galaxiilor au un diametru cuprins între 10 și 100.000 parsec și sunt împrăștiate la milioane de parsec. Spațiul intergalactic este umplut cu gaze rare cu o densitate medie mai mică de un atom pe metru cub. Majoritatea galaxiilor formează o suprastructură numită galaxii și clustere, iar grupurile de galaxii se reunesc pentru a forma structuri uriașe numite superclustere. Superclusterele sunt distribuite de-a lungul liniilor subțiri sau structurilor largi asemănătoare plăcilor (foi și filamente), care sunt înconjurate de goluri vaste (hipercavități).

.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26522.37
ETH 1850.42
USDT 1.00
SBD 2.17