22/05/14 geologia Venus

in #rumancomlast year

39.webp
geologia Venus

S-au găsit aproximativ 1.000 de cratere pe Venus, iar distribuția lor s-a dovedit a fi uniformă pe suprafața planetei. Concasoarele găsite pe Pământ și pe Lună prezintă semne ale intemperiilor, rezultat al degradării constante. Degradarea pe Lună este cauzată de coliziuni ulterioare, iar în cazul Pământului, craterul este deteriorat de intemperii de vânt și ploaie. Pe Venus, 85% din cratere se află în starea lor inițială. Numărul de cratere și proprietățile lor bine conservate înseamnă că planeta a reapărut complet acum 500 de milioane de ani. Crusta Pământului este în mod constant mutată de activitatea tectonică a plăcilor. Pe de altă parte, la suprafața lui Venus, acest proces nu poate avea loc. Deoarece căldura mantei nu este eliberată de activitatea tectonică a plăcii, temperatura mantei lui Venus continuă să crească la o temperatură critică la care scoarța nu poate rămâne stabilă, iar apoi întreaga crustă este subductată în manta timp de aproximativ 100 de milioane de ani. am crezut că procesul de formare a unei cruste complet noi se repetă.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26522.37
ETH 1850.42
USDT 1.00
SBD 2.17