11-17 floare de camelie cu frunze care cad

in #rumancom6 months ago

32.jpg
floare de camelie cu frunze care cad

Deoarece floarea cameliei nu cade pe măsură ce petalele se ofilesc când floarea se estompează, ea cade în timp ce este proaspătă.

Sort:  

Large tree with beautiful flowers.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.044
BTC 29759.27
ETH 1960.83
USDT 1.00
SBD 2.63