06-16 Macmae și Hongmae aduc veștile primăverii

in #rumancom8 months ago

20.webp
Macmae și Hongmae aduc veștile primăverii

Când frigul acesta dispare

Va veni primăvara?

Mesagerii primăverii sunt prune albe și roșii.

pentru prima dată anul acesta

Ne-am întâlnit la Sangchunwon

De fiecare dată când te văd, mă simt cald

Face frigul să dispară

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23416.27
ETH 1640.38
USDT 1.00
SBD 2.63