06-06 frumoasă soră de lungă durată 4

in #rumancom2 years ago

57.webp
frumoasă soră de lungă durată 4

Florile de prun pot fi, de asemenea, recoltate și consumate ca ceai de prune. Se spune că este bun pentru tuse și pentru calmarea setei. Ceaiul de prune are un gust amar dar are un miros bun. Florile de prun înfloresc atunci când apa fierbinte este turnată în muguri uscați de floare de prun. Este, de asemenea, plăcut ochilor să vezi florile de prun în plină floare pe ceașcă.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66687.52
ETH 3495.91
USDT 1.00
SBD 3.20