06-05 frumoasă soră de lungă durată 3

in #rumancomlast year

56.webp
frumoasă soră de lungă durată 3

Cea mai mare diferență față de florile de cireș este prezența sau absența parfumului. Florile de cireș nu au miros, dar florile de prun. Florile de prun primăvară sunt parfumate. Și capetele despicate ale petalelor sunt flori de cireș. Cel mai simplu mod de a spune fără să priviți cu atenție este să verificați dacă floarea înflorește pe o ramură (floare de prun) sau pe un peduncul atașat unei ramuri (floare de cireș).

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26