06-04 frumoasă soră de lungă durată 2

in #rumancomlast year

55.webp
frumoasă soră de lungă durată 2

Marca simbolului Republicii Chinei Navy, există o prună în partea de sus.

Simbolul traseului drumului național al Republicii China, o autostradă din Taiwan, are forma unei flori de prun.

Este cunoscută sub numele de floarea națională a Taiwanului, deci este ca simbolul Republicii China, precum Jurnalul Cheongcheon 100.

În emblemele guvernului taiwanez se folosește cerul albastru, dar florile de prun sunt folosite pentru evaluările hotelurilor, steagurile chinezești Taipei și simbolurile traseului autostrăzii. De asemenea, China Airlines, compania aeriană națională, are ca logo corporativ o floare de prune.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26