06-03 longevitate frumoasă 1

in #rumancomlast year

54.webp
longevitate frumoasă 1

Pruna cu viață lungă este un fel de pin, orașul său natal, Japonia, iar perioada de înflorire este similară cu cea a prunului, iar floarea roșie înflorește mult timp, deci este numită prună cu viață lungă.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26481.02
ETH 1850.37
USDT 1.00
SBD 2.18