06-02 Camellia 4 - Utilizare

in #rumancomlast year

53.webp
Camellia 4 - Utilizare

Cele mai multe dintre ele sunt ornamentale, iar uleiul este extras din semințe pentru a face ulei de camelie. În trecut, uleiul de camelie se aplica pe păr pentru a-l străluci. Lemnul este galben pal sau maro și este folosit pentru mobilier, sculptură și meșteșuguri. Semințele sunt, de asemenea, utilizate medicamentos. De asemenea, în cazul florilor, este uneori folosit ca ceai.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26490.31
ETH 1854.20
USDT 1.00
SBD 2.18