06-01 Camelia 3

in #rumancomlast year

52.webp
Camelia 3

Camelia este o floare de caise și este polenizată cu ajutorul păsărilor. Pasărea care se hrănește cu nectarul acestui copac de camelie este larvele. Deși camelia produce nectar, aceasta înflorește prea devreme și nu este susținută de insecte pentru polenizare.

În februarie-aprilie, când temperatura crește, insectele (albinele) ajută și la polenizare. În special, în Insula Jeju, unde clima este caldă, în februarie există multe albine miere, pe lângă merle.

Camelia durează 7 luni pentru a germina

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26