05-29 Forsythia care a uitat sezonul 2

in #rumancomlast year

49.webp
Forsythia care a uitat sezonul 2

Când m-am uitat mai de aproape, am văzut că forsitia era înflorită și acoperită de zăpadă albă care tocmai căzuse.

De aceea am pus copii nebuni. Uneori, forsythia arată așa.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26846.37
ETH 1868.87
USDT 1.00
SBD 2.19