05-28 Lotus

in #rumancomlast year

48.webp
Lotus

O floare originară din India. De obicei, floarea de lotus este ușor de gândit ca o plantă acvatică care plutea pe un iaz, dar crește de fapt în noroiul câmpurilor de orez sau mlaștinilor. Nu numai în scopuri ornamentale, ci și în scopuri alimentare și medicinale, rădăcina de lotus (rădăcina de lotus) este adesea folosită ca hrană pentru noi. Din acest motiv, uneori, când mergi într-o zonă rurală vara, poți găsi locuri în care florile de lotus sunt cultivate în cantități mari în loc de orez. Florile sunt frumoase și parfumate, așa că festivalurile de lotus se țin regulat.

Este adesea confundat cu nuferii, care sunt originari din Egipt, dar este mai ușor decât crezi să-i distingi. Într-un lotus, atât frunzele cât și florile ies deasupra suprafeței apei, în timp ce într-un nufer, atât frunzele, cât și florile sunt strâns legate de suprafața apei. De asemenea, semințele de nuferi nu durează foarte mult.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26846.37
ETH 1868.87
USDT 1.00
SBD 2.19