05-27 Trandafir

in #rumancomlast year

47.webp
Trandafir

Desigur, este o plantă care crește sălbatică în Asia. La fel ca Rosa persica, există specii distribuite în Iran, Afganistan și Asia Centrală și există, de asemenea, specii utilizate în scopuri ornamentale în Asia de Est, cum ar fi trandafirii sălbatici, cum ar fi mărunțișul și mărunțelul, și dafinul (Rosa chinensis) originar din China. De fapt, trandafirii din seria Hybrid Tea, care ocupă mainstream-ul trandafirilor moderni, sunt un hibrid între trandafirii europeni și lauri. Prin aceasta, înfloresc patru anotimpuri, frunze veșnic verzi, strălucitoare, rezistență scăzută la frig și culoare stacojie sau galbenă care nu erau găsite în trandafirii europeni existenți. Se poate spune că caracteristicile trandafirilor atât din est, cât și din vest au fost amestecate deoarece a fost introdusă gena reprezentând caracteristici precum culoarea florilor.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27008.29
ETH 1889.34
USDT 1.00
SBD 2.27