05-26 Trandafir

in #rumancomlast year

46.webp
Trandafir

Din punct de vedere istoric, în lumea occidentală, speciile sălbatice din Europa și hibridizările lor naturale au fost cultivate în Asia de Vest din timpurile Greciei antice și ale Romei antice și, de atunci, au fost cultivate în principal în sudul Europei pe tot parcursul Renașterii perioadă. Mai târziu, europenii au introdus soiuri de Rosa chinensis din Dinastia Qing și le-au încrucișat cu soiurile europene existente, punând bazele soiurilor moderne de trandafiri. Până în prezent au fost dezvoltate 25.000 de specii, dar există între 6 și 7.000 de specii și se spune că peste 200 de soiuri noi sunt dezvoltate în fiecare an.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26481.02
ETH 1850.37
USDT 1.00
SBD 2.18