05-25 Lotus

in #rumancomlast year

45.webp
Lotus

Planta perenă dicotiledonată din genul Lotus și lotus. Se mai numește bouyong (芙蓉).

Limbajul florilor este înstrăinat / dorit iubire, divinitate, curățenie, ești frumoasă.

Lotusul (Nelumbo) și nuferul (Nymphaea) sunt complet diferite de unitatea de copac conform standardelor academice actuale. Gândit în mod obișnuit ca o floare de lotus este familia protea, familia lotus, iar nuferul este familia nuferilor. Floarea de lotus (Nuphar japonica) de lângă ea este, de asemenea, un nufer. Acest fapt a fost dezvăluit în 1995.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26846.37
ETH 1868.87
USDT 1.00
SBD 2.19