05-23 margaretă

in #rumancomlast year

43.webp
margaretă

Este cultivat în principal în scopuri ornamentale. Limbajul florilor este speranța și pacea.

Este originar din vestul Europei. Majoritatea florilor de margaretă pe care le putem vedea sunt soiuri îmbunătățite și se spune că floarea originală seamănă cu o păpădie. În prezent, există zeci de margarete pe piață, dar când spun „margaretă”, se referă de obicei la margaretă engleză, numită și Lawn daisy. Deși este o plantă perenă la origine, se spune că florile distribuite au fost îmbunătățite pentru a fi o plantă anuală cu o bună propagare a semințelor. În Coreea, este una dintre plantele reprezentative care decorează primăvara.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17