05-22 floare de cires

in #rumancomlast year

42.webp
floare de cires

Timpul de înflorire este sfârșitul lunii martie. Cu toate acestea, în regiunea centrală, există cazuri în care înflorește la începutul lunii aprilie. Cu alte cuvinte, florile de cireș înfloresc în perioada în care simți că primăvara este în toi și acoperă copacii pentru câteva zile, apoi florile cad, frunzele apar și se estompează. Când florile de cireș sunt în plină înflorire, strada este frumoasă, așa că puteți spune că cireșii sunt plantați pentru acest timp.

Petalele florilor de cireș cad atât de ușor încât, chiar și când plouă, petalele cad ușor. Drept urmare, se spune că dacă plouă în timpul festivalului, se produce o pierdere de zeci de mii de câștiguri pe zi. În acest caz, deoarece nimeni nu vine și plouă mult timp, perioada în care poate fi ținut festivalul florilor este scurtată.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27099.65
ETH 1887.50
USDT 1.00
SBD 2.27