05-21 floare de cires

in #rumancomlast year

41.webp
floare de cires

Florile de cireș sunt flori care înfloresc pe cireși. Este renumit pentru petalele sale roz sau albe strălucitoare care înfloresc primăvara. Limbajul florilor este reprezentativ pentru examenele de la jumătatea perioadei, spiritul frumos (sufletul), dragostea spirituală și frumusețea vieții.

În plus, înseamnă prudență, fragilitate și frumusețe a vieții, puritate, frumusețe remarcabilă, frumusețe mentală, cultură, bogăție și prosperitate.

Florile de cireș sunt flori de plante din genul Prunus, subg. Cireș japonez și sect. Cerasus. În special, se referă la florile care înfloresc pe copacii speciilor de cireși din Asia de Est. Există o poveste că Himalaya este originară din regiune și acum înflorește în toate regiunile temperate ale emisferei nordice, cum ar fi Japonia, Nepal, Coreea, Taiwan și Iran.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26846.37
ETH 1868.87
USDT 1.00
SBD 2.19