05-14 limbajul florilor de cimbru

in #rumancomlast year

39.webp
limbajul florilor de cimbru

De aceea, limbajul florilor este numit și „parfum”

Mai ales frunzele și tulpinile sunt pline de parfum frumos, ceea ce te face să te simți bine.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26206.77
ETH 1826.34
USDT 1.00
SBD 2.18