2022-06-16 şindrilă

in #rumancomlast year

20.webp
şindrilă

Un termen folosit pentru a se referi la roci mici. Este ușor folosit ca un cuvânt reprezentativ pentru piatră. Nu există un standard specific, dar dimensiunea pe care un bărbat adult o poate ține cu o mână se numește piatră. Orice altceva mai mult decât atât se numește stâncă.

Pietrele cu o suprafață netedă se numesc pietre.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27181.07
ETH 1903.32
USDT 1.00
SBD 2.26