2022-05-14 Caracteristicile geografice ale Nilului

in #rumancomlast year

39.webp
Caracteristicile geografice ale Nilului

Nilul este un râu care curge spre nord de lacul Victoria și de Platoul Etiopian și se varsă în Marea Mediterană în Egipt. Este, de asemenea, numit cel mai lung râu din lume în funcție de punctul de vedere, iar Nilul este unul dintre puținele râuri cu multiple cursuri principale.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26