2022-05-10 cascada Niagara

in #rumancom3 months ago

35.webp
cascada Niagara

Niagara Falls s-a format ca urmare a mai multor evoluții glaciare și scăderi. Ultima eră glaciară, cel mai recent ghețar Wisconsin, a început în urmă cu 23.000 de ani, acoperind toată Canada și nordul Statelor Unite cu o adâncime de gheață de aproximativ 3 km. Cu toate acestea, Acum 10.000 de ani, toți ghețarii din această zonă s-au topit pentru a forma topografia actuală. Pe măsură ce ultimul ghețar s-a topit, s-au format numeroase lacuri și râuri, care au erodat stâncile Niagara, dând naștere mai degrabă la linii în zigzag decât la linii drepte.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24028.21
ETH 1896.98
USDT 1.00
SBD 3.28