2021/10/05 Precauții atunci când luați ace de pin

in #rumancom2 months ago

144.webp
Precauții atunci când luați ace de pin

Deoarece acele de pin conțin glicoginină și fier abundente, acestea au ca efect scăderea nivelului de zahăr din sânge, ajutând diabetul. Deoarece este bogat în taninuri, promovează mișcarea gastro-intestinală, crește pofta de mâncare, protejează mucoasa gastrică și conține vitamine, minerale și micronutrienți abundenți, deci este bine să consumi la dietă.

Taninurile conținute în ace de pin interferează cu absorbția fierului, deci este mai bine să îl evitați dacă sunteți anemică sau gravidă. În plus, ace de pin au o natură rece, astfel încât persoanele cu un corp rece sau o digestie slabă trebuie să fie atenți atunci când le ingerează.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56587.49
ETH 4416.53
BNB 614.71
SBD 7.29