2021/10/01 Frunzele de lămâie sunt galbene

in #rumancom2 months ago

140.webp
Frunzele de lămâie sunt galbene

Cum se alege și se stochează

Asigurați-vă că tulpina lemongrassului este fermă, grea și nedeteriorată. Este de preferat ca culoarea verde să fie vie și uniform colorată.

Păstrați citronele nespălate, sigilate în pungi de plastic și păstrate la frigider. Citongrassul liofilizat este sigilat și depozitat într-un loc răcoros și uscat, în afara razelor solare directe.

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 47529.17
ETH 3849.61
BNB 541.51
SBD 5.73