06/04 încântat de cunoștință

in #rumancomlast year

55.webp
încântat de cunoștință

-Vremea de azi a fost răcoroasă și vânt, așa că deplasarea la serviciu a fost răcoritoare. Mulțumesc pentru vremea pe care o iubesc atât de mult. Și de obicei merg după ce cobor din metrou, dar astăzi nu am mers, ci am luat autobuzul. Pentru că vremea era frumoasă, am ajuns la două stații doar cu autobuzul, dar a fost fermecător și frumos. Autobuzul nu este atât de complicat, așa că se pare că este. Am vrut să merg cu autobuzul și să alerg de la ultima stație până la ultimul punct. Când eram tânăr, puteam face asta pentru că aveam mult timp liber, dar pe măsură ce îmbătrânesc, lumea este ocupată și 24 de ore nu sunt suficiente. Cred că într-o zi voi putea găsi din nou agrement în viața mea. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.

  • Sper că ai o zi bună astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întotdeauna

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17