05/30 Mulțumesc.

in #rumancomlast year

50.webp
Mulțumesc.

-Mulțumesc pentru vremea rece și ploioasă. Mulțumesc. Mulțumesc.

-Multumesc ca ai putut merge la munca la timp. Mulțumesc. Mulțumesc.

-Dacă fereastra biroului este deschisă, sunetul ploii devine muzica de fundal și este răcoros și plăcut. haha multumesc Voi avea o zi bună astăzi. Vă mulțumim pentru o zi sănătoasă. Mulțumesc. Mulțumesc.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26522.37
ETH 1850.42
USDT 1.00
SBD 2.17