05/28 un singur jurnal de recunoștință

in #rumancomlast year

48.webp
un singur jurnal de recunoștință

Am primit un telefon de la un prieten cu care nu am mai luat legătura de ceva vreme.

Mulțumesc mult pentru știri că sănătatea bunicii mele, care m-a tratat ca pe o familie, nu este rea.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26490.31
ETH 1854.20
USDT 1.00
SBD 2.18