05/25 Cel mai bun mod de a trăi o viață fericită este să fii recunoscător.

in #rumancomlast year

45.webp
Cel mai bun mod de a trăi o viață fericită este să fii recunoscător.

Îngerul a șoptit ceva la urechea fetei și a dispărut. Fata a crescut pentru a fi adultă, s-a căsătorit și a devenit mamă și a trăit fericită pentru totdeauna. Au fost întotdeauna oameni buni lângă ea, iar oamenii au privit-o cu invidie în timp ce trăia o viață fericită.

Anii au trecut și o fată drăguță a devenit o bunică cu părul gri și era pe punctul de a muri. Oamenii s-au unit și au întrebat care este secretul vieții fericite a bunicii înainte de a muri. Bunica zâmbi și deschise gura.

"Când eram fată, am salvat îngerul fluture. În schimb, îngerul m-a făcut o persoană fericită pentru tot restul vieții mele. Apoi îngerul a venit la mine și mi-a șoptit la ureche.

  • Îți spun în schimb că m-ai salvat. Spune mereu mulțumesc indiferent prin ce treci. Atunci vei trăi fericit pentru totdeauna.

De atunci, am mormăit mulțumesc pentru tot și am fost cu adevărat fericit pentru tot restul vieții mele. De fapt, îngerul nu mi-a îndeplinit dorința. Dacă cineva știe să se mulțumească și mulțumește în toate, Raiul ne dă darul fericirii ".

Fața bătrânei, cu ochii închiși la sfârșitul acestor cuvinte, era plină de seninătate de nedescris.

„Cel mai bun mod de a trăi fericit este să fii recunoscător”.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17