05/20 O linie de afirmare în transcriere în limba engleză timp de 10 minute pe săptămână

in #rumancomlast year

40.webp
O linie de afirmare în transcriere în limba engleză timp de 10 minute pe săptămână

Înfrângerea este de obicei doar temporară.

Nu fi trist că ai eșuat.

Eșecul este întotdeauna un lucru.

Oricine poate eșua.

Dar, nu renunța dacă eșuezi.

Înfrângerea este de obicei doar temporară,

Dacă renunți, va dura pentru totdeauna.

Dacă renunți, este dificil să-ți revii complet.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26846.37
ETH 1868.87
USDT 1.00
SBD 2.19