05/14 Când vremea este frumoasă, mă simt bine.

in #rumancomlast year

39.webp
Când vremea este frumoasă, mă simt bine.

Vă mulțumim pentru vremea răcoroasă, care vă face să vă simțiți mai bine. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27099.65
ETH 1887.50
USDT 1.00
SBD 2.27