Polipropilenă (PP) 2

in #rumancomlast year

Polipropilenă (PP) 2

De asemenea, este utilizat pe scară largă pentru turnare, iar recipientele pentru sticle sunt fabricate. Are o greutate specifică de 0,92, care este cea mai ușoară dintre materialele plastice existente și are o temperatură ridicată de topire între 135 și 160 ° C, iar domeniul său de aplicare este larg. Cu toate acestea, dezavantajul este că este dificil de colorat și este ușor slab la căldură sau lumină.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17