nailon 5

in #rumancomlast year

nailon 5

Fibrele de nailon sunt clasificate în „nailon 6,6”, nailon 6, nailon 12 și „nailon 6,10” în funcție de starea de legătură a atomilor polimerizați. Nylon 6,6 tip a fost dezvoltat primul și este cel mai comun tip. Tipul Nylon 6 este utilizat pentru piesele mașinii.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27008.29
ETH 1889.34
USDT 1.00
SBD 2.27