poliamidă

in #rumancomlast year

poliamidă

Poliamida (în engleză: polyamide, PA) este un termen generic pentru polimerii legați prin legături amidice, -CONH-. Numită și poliamidă. Poate fi obținut prin polimerizarea prin condensare a diaminei și diacidului.

Membrii sunt clasificați în poliamide alifatice, poliamide aromatice și poliamide aliciclice. Nylonul, un material similar și o materie primă reprezentativă pentru ciorapi, este, de asemenea, o poliamidă, care este utilizată pentru a realiza țesături periate (îmbrăcăminte sport, jambiere, colanți etc.).

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27157.27
ETH 1904.69
USDT 1.00
SBD 2.26