Polietilenă 3

in #rumancomlast year

Polietilenă 3

Polietilenă de presiune medie

De la descoperirea metodei de înaltă presiune, au existat multe studii pentru polimerizarea etilenei la o presiune mai mică. Metoda Philips folosește 2 ~ 3% din CrO3 atașat la un purtător de SiO2-Al2O3 ca catalizator și se realizează într-un solvent precum 100 ~ 170 ° C, câteva zeci de atmosfere și Fenton. Greutatea moleculară a polietilenei obținute este de 10.000-140.000. În plus, prin îmbunătățirea catalizatorului, se dezvoltă și o metodă de suspensie de tip polimerizare în suspensie.

Metoda uleiului standard folosește MoO3 conținut în γ-Al2O3 ca catalizator și benzenul ca solvent, iar polimerizarea se efectuează la 200-250 ℃ și 15-150 atmosfere, iar greutatea moleculară a polietilenei poate fi controlată într-o gamă largă. În moleculele metodei de presiune medie, nu există aproape nici o ramificare în lanțul principal în comparație cu cea a metodei de presiune înaltă, iar în metoda de presiune medie, o varietate cu densitate ridicată (0,955-0,965) (HDPE) cu o înmuiere ridicată punctul și rigiditatea pot fi obținute.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 26785.38
ETH 1870.49
USDT 1.00
SBD 2.22